PTA / انجمن خانه و مدرسه

Badge PTA

در سال ۱۹۸۱ به پیشنهاد مدیر مدرسه خانم شهلا طاهری و همکاران، انجمن خانه ومدرسه تشکیل شد.

انجمن خانه و مدرسه که اعضای آن را کلیه ی اولیای دانش‌آموزان مدرسه تشکیل می‌دهند دارای اساسنامه‌ای است که در اولین سال تاسیس مدرسه تدوین شده است و شامل اهداف و مقررات اجرایی انجمن می‌باشد. طی 30 سال فعالیت، اعضای انجمن خانه و مدرسه همیشه در کنار آموزشگران، همیار و همکار مدرسه بوده و از طریق این انجمن کمک‌های به سزایی در پیشبرد امر تحصیل زبان فارسی فرزندانشان نموده‌اند.

فعالیت‌های انجمن به وسیله‌ی هیأت مدیره انجمن هماهنگ می‌شود که اعضای این هیأت از میان اولیای دانش‌آموزان در آغاز هر سال تحصیلی انتخاب می‌شوند.

ایجاد کتابخانه مدرسه، برگزاری جشن‌های متعدد نوروزی، چهارشنبه ‌سوری، سیزده به در و ترتیب گردش‌های علمی در طول سال، از فعالیت‌های برجسته‌ای است که در این مدت توسط انجمن خانه و مدرسه انجام شده است

مدرسه رستم افتخار دارد که از حمایت و پشتیبانی خانواده‌های دانش‌آموزان خود برخورداراست. همه ساله اعضای هیأت مدیره ی انجمن خانه ومدرسه از سوی اولیای دانش‌آموزان برگزیده می‌شوند که برای پیشبرد هدف‌ها و فعالیت‌های فرهنگی واجتماعی مدرسه رستم با مسؤولان مدرسه همکاری کنند.

کتابخانه دکتر سعید گودرزنیا نیز با پشتیبانی انجمن خانه و مدرسه رستم اداره می‌شود.