School Rules

– Use Farsi in school

– Be punctual.

– Spread homework over the whole week.

– Return library books to school.

– Parents please advise teachers if pupil is about to leave.

– Parents please give the office the reason for any absence.

– Everyone should respect the host school property.

– Parents please attend school & P.T.A. functions.

– No chewing gum at school.

– No smoking in school grounds.

– School is not responsible for any lost properties

 

Health and Safety

1– Fire drill is carried out once per term. All present at school are obliged to participate.

2– The school is a no smoking zone.

3– Please drive slowly (5mph).

4– The parking lot situated on the west side of the school is allocated to staff only.

5– Please do not park on the yellow lines.

6– Please park your car in the visitors parking areas.

7– In case of accident; do not move your vehicle and report the incident immediately to the office.

8– Please co-operate with security staff.

 

مقررات مدرسه در جلسات همگانی و در کلاس درس به دانش آموزان ابلاغ می شود.

برای اداره کردن هرچه بهتر مدرسه و افزایش میزان کارآیی در کلاس درس، با اشاره به نکات زیر امیدواریم شما ولی عزیز در اجرای مقررات و یادآوری آن ها به فرزندتان با ما همکاری فرمایید:

° مقررات مدرسه در جلسات همگانی و در کلاس درس به دانش آموزان ابلاغ می شود.

° در محل مدرسه تا حد امکان همگی از زبان فارسی استفاده کنند.

° دانش آموزان سر وقت در کلاس درس حاضر شوند.

° تکلیف هفتگی به مرور و در طول هفته انجام شود.

° کتاب های غیر درسی که مهر مدرسه را دارند متعلق به مدرسه است، لطفا در آخر سال یا در زمان ترک تحصیل، آن ها را به مدرسه مسترد دارید. برای هر جلد کتاب گمشده مبلغ ۲۰ پوند دریافت خواهد شد.

° درصورتی که فرزندتان قصد ترک تحصیل فارسی را دارد لطفا موضوع را برای مشورت و آگاهی، با معلم و مدیر مدرسه در میان بگذارید.

° لطفا دلیل غیبت دانش آموز را به ما اطلاع دهید.

° از دانش آموزان انتظار داریم که در حفط وسائل و لوازم کاری دانش آموزان مدرسه میزبان کوشا باشند.

° ازاولیاء و خانواده های محترم تقاضا داریم با شرکت در فعالیت های گوناگون مدرسه، علاقه و احترام خود را به زبان فارسی و فرهنگ و تمدن ایرانی به ما و فرزندانشان، نشان دهند.

° جویدن آدامس در محل مدرسه آزاد نیست.

○ کشیدن سیگار در محیط ساختمان و مدرسه ممنوع است.

○ مدرسه مسئوولیتی درمورد اشیاء گم شده نمی پذیرد

برای جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی

ناشی از آتش‌سوزی و حوادث رانندگی خواهشمند است

به مطالب زیر توجه کافی بفرمایید:

١- تمرین فرار اضطراری هنگام آتش‌سوزی هردوره سه ماهه یک بار انجام می‌شود. انتظار داریم در صورت حضور در مدرسه در این تمرینات با جّدیت شرکت فرمایید.

٢- سیگار کشیدن در محیط مدرسه ممنوع است.

۳- هنگام رانندگی حداکثر سرعت ۵ مایل در ساعت می باشد.

٤- توقفگاه ضلع غربی مدرسه برای مسوولان مدرسه در نظرگرفته شده است. اتومبیل خود را در این قسمت به هیچ وجه متوقف نفرمایید.

٥- توقف اتومبیل در خیابان اصلی واطراف میدان و نقاطی که دارای خط کشی زرد است ممنوع می‌باشد. مسوولان مدرسه میزبان در این گونه موارد ورقه اخطار به شیشه اتومبیل الصاق خواهند کرد.

٦- اتومبیل خود را در توقفگاه مخصوص اولیاء و میهمانان متوقف نمایید.

۷- درصورت وقوع تصادف یا تصادم، از حرکت دادن اتوموبیل خودداری فرمایید و موضوع را بلافاصله به یکی از مسؤولان مدرسه اطلاع دهید.

۸- لطفاً با مأموران حفاظت مدرسه، همکاری فرمایید.

 

چند نکته‌ی مهم

* دانش‌آموزان عزیزی که دوستان خود را به عنوان «میهمان» به مدرسه می‌آورند، لطفاً توجه داشته باشند که در بدو ورود، میهمان خود را به دفتر مدرسه معرفی کنند تا پس از صدور کارت «میهمان» بتوانند در سر کلاس حضور یابند.

* رعایت کلیه مقررات مدرسه برای میهمانان الزامی است.

* در هنگام برگزاری امتحانات داخلی و نهایی از آوردن میهمان به مدرسه خودداری کنید.

* گرچه برای دانش‌آموزان لباس متحدالشکل «اونیفورم» درنظر گرفته نشده است و دانش آموزان در پوشیدن لباس آزادند ولی باید به این نکته توجه کنند که از پوشیدن لباس نامناسب و آرایش غلیظ خودداری شود.

* دانش آموزان باید در حفظ امنیت یک‌دیگر در مدرسه با مسؤولان همکاری نزدیک داشته باشند و در هنگام زنگ تفریح فقط در مناطق مجاز حضور یابند و به هیچ وجه به مناطق غیر مجاز نروند.