در صورت علاقه به شرکت در امتحاناتGCSE & A level فارسی امسال مدرسه رستم لطفاً برای نام نویسی با ایمیل زیر تماس بگیرید: office@rustamschool.co.uk