کادر آموزشی

شهلا طاهری (وایت) رئیس مدرسه رستم

(پروین پرلسچی معاون(دوره دبستان

 

کادر آموزشی