برنامه های فرهنگی

گردش علمی

گردش‌های علمی که با یاری انجمن خانه و مدرسه رستم برگزار می‌شود از نکات مورد توجه خاص مسوولان مدرسه است. دیدار از بخش ایرانی موزه‌های بزرگ، بازدید از سازمان‌های بزرگ ایرانی و نمایشگاه‌های مختلف موجب می‌شود که فرزندان عزیز رستم پیوندشان را با فرهنگ ایرانی استوارتر کنند و از تازه‌های جهان فن‌آوری هم بهره مند شوند.

در عکس زیر بعضی از دانش‌آموزان را هنگام دیدار از موزه‌ی هواپیمایی لندن (R.A.F.) می بینید.