کتابخانه و اتاق کامپیوتر

کتابخانه دکتر سعید گودرزنیا

زنده یاد استاد دکتر سعید گودرزنیا یار و یاور همیشگی مدرسه رستم پیوسته دانش‌آموزان را به مطالعه و تحقیق، ترغیبوتشویق می‌کرد و در فرصت‌های گوناگون به آنان کتاب هدیه می‌داد. استاد گودرزنیا، کتابخانه را مکانی مقدس به شمار می‌آورد و با عنایات خاص خود نقشی عمده در گسترش کتابخانه مدرسه داشت.

در آخرین دیداری که استاد از مدرسه رستم داشت، اجازه خواستیم که نام کتابخانه را به کتابخانه دکتر سعید گودرزنیا تغییر دهیم.

انس و الفت و عادت به خواندن پیوسته مورد توجه ویژه مسؤولان مدرسه رستم بوده است. در راستای این خواسته، کتابخانه مدرسه رستم، 12 سال پیش گشایش یافت. در این کتابخانه بیش از5200 عنوان کتاب، سالنامه، فصلنامه ومجله فارسی نگهداری می‌شود.

دانش‌آموزان مدرسه با تهیه‌ی برنامه قبلی به کتابخانه مراجعه می‌کنند تا کتاب مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

مسؤول کتابخانه با شوق وعلاقه، به راهنمایی مراجعان می‌پردازد وکتاب‌های مورد‌‌نیازآنان را دراختیارشان می‌گذارد. بعضی از هموطنان ما با اهدای کتاب به کتابخانه مدرسه ما را یاری داده‌اند، امیدواریم این یاری از ما دریغ نشود.

اتاق کامپیوتر