درباره ما

گمان ما بر این اساس است که دانش آموزان مدرسه رستم در محیط خارج از مدرسه، به ویژه در خانه، با زبان فارسی روبه رو هستند و تا حد امکان از آن استفاده روزانه می برند، لذا فلسفه ی آموزشی و شیوه ی آموختن زبان فارسی به آنان را با توجه به این اصل برگزیده ایم و به کار می بندیم. بنابراین، همکاری و همیاری اولیاء و سرپرستان دانش آموزان در پیشبرد کار آموزش فرزندانمان، بسیار موثر و ضروری است.

اطلاعات کلی درباره‌ی مدرسه

۱- ساعات درس مدرسه:

روزهای شنبه از۱ تا ۵ بعدازظهر است.

۲- خدمات مدرسه شامل دوره های کامل زیراست:

– آمادگی و پیش دبستانی

– دبستان

– راهنمایی

G.C.S.E.-

‘A’ LEVEL-

I.B..-

– کلاس های زبان انگلیسی برای اولیای فارسی زبان

– کلاس های درس خصوصی (در همه رده ها)

– فعالیت های فوق برنامه و فرهنگی دانش آموزان

۳- کتابخانه سعید گودرزنیا برای دانش آموزان