نگرانی از حذف امتحان زبان فارسی در مدارس ایرانی بریتانیا

Secure the future of Persian GCSE and A-level

As of 2018, the Persian GCSE and A-level qualifications are to be discontinued by Examinations Body, OCR. More so than ever, literacy in Persian, a live, modern and increasingly relevant language, offers a plethora of opportunity for the Iranian Community and the UK as a whole, let’s not let it slip through our fingers!

SignThePetition

نگرانی از حذف امتحان زبان فارسی در مدارس ایرانی بریتانیا

امتحان

علاقه مندان به شرکت در امتحانات G.C.S.E. و G.C.E. فارسی می توانند تا روز 6 فوریه 2016 به دفتر ثبت نام مدرسه رستم، مراجعه کنند.

یادآوری: درصورت عدم ثبت نام به موقع، به علت تأخیر (LAT ENTRY) از شرکت کننده مبلغی اضافی گرفته می شود که به سازمان O.C.R. پرداخت می گردد.

keep_calm